Index històric
2011 Gener 2011Febrer 2011Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Balanç 2007-2011Març 2011
2010 Suplement del districte i dels barris de Barcelona. gener 2010Suplement del districte i dels barris de Barcelona. febrer 2010març 2010Abril 2010Maig 2010Juny 2010juliol 2010setembre 2010octubre 2010desembre 2010
2009 Suplement del districte i dels barris de Barcelona. gener 2009Suplement del districte i dels barris de Barcelona. febrer 2009Suplement del districte i dels barris de Barcelona. març 2009Suplement del districte i dels barris de Barcelona. abril 2009Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Maig 2009Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Juny 2009Suplement del districte i dels barris de Barcelona. juliol 2009Suplement del districte i dels barris de Barcelona. setembre 2009Suplement del districte i dels barris de Barcelona. octubre 2009Suplement del districte i dels barris de Barcelona. novembre 2009Suplement del districte i dels barris de Barcelona. desembre 2009
2008 Suplement del districte i dels barris de Barcelona. gener 2008Suplement del districte i dels barris de Barcelona. febrer 2008Suplement del districte i dels barris de Barcelona. març 2008Suplement del districte i dels barris de Barcelona. abril 2008Suplement del districte i dels barris de Barcelona. maig 2008Suplement del districte i dels barris de Barcelona. juny 2008Suplement del districte i dels barris de Barcelona. juliol 2008Suplement del districte i dels barris de Barcelona. setembre 2008Suplement del districte i dels barris de Barcelona. octubre 2008Suplement del districte i dels barris de Barcelona. novembre 2008Suplement del districte i dels barris de Barcelona. desembre 2008
2007
Suplement del districte i dels barris de Barcelona. gener 2007Suplement del districte i dels barris de Barcelona. febrer 2007Suplement del districte i dels barris de Barcelona. març 2007Suplement del districte i dels barris de Barcelona. abril 2007Suplement del districte i dels barris de Barcelona. juliol 2007Suplement del districte i dels barris de Barcelona. setembre 2007Suplement del districte i dels barris de Barcelona. octubre 2007Suplement del districte i dels barris de Barcelona. novembre 2007Suplement del districte i dels barris de Barcelona. desembre 2007
2006
Suplement del districte i dels barris de Barcelona. gener 2006Suplement del districte i dels barris de Barcelona. febrer 2006Suplement del districte i dels barris de Barcelona. març 2006Suplement del districte i dels barris de Barcelona. abril 2006Suplement del districte i dels barris de Barcelona. maig 2006Suplement del districte i dels barris de Barcelona. juny 2006Suplement del districte i dels barris de Barcelona. juliol 2006Suplement del districte i dels barris de Barcelona. setembre 2006Suplement del districte i dels barris de Barcelona. octubre 2006Suplement del districte i dels barris de Barcelona. novembre 2006Suplement del districte i dels barris de Barcelona. desembre 2006
2005
Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Gener 2005Suplement del districte i dels barris de Barcelona. febrer 2005Suplement del districte i dels barris de Barcelona. març 2005Suplement del districte i dels barris de Barcelona. abril 2005Suplement del districte i dels barris de Barcelona. maig 2005Suplement del districte i dels barris de Barcelona. juny 2005Suplement del districte i dels barris de Barcelona. juliol 2005Suplement del districte i dels barris de Barcelona. setembre 2005Suplement del districte i dels barris de Barcelona. octubre 2005Suplement del districte i dels barris de Barcelona. novembre 2005Suplement del districte i dels barris de Barcelona. desembre 2005
2004
Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Octubre 2004Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Novembre 2004Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Desembre 2004
  No vull rebre publicació municipal